Persondatalovgivning

Persondatapolitik i forhold til Kunder hos AB Cykler

Denne persondatapolitik gælder for

AB Cykler
Lunden 66B
5320 Agedrup

AB Cykler indsamler og behandler personoplysninger på kunder. Der indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, og der indsamles kun data i det omfang, der er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til Registrering af Kundens Data på cykler købt og repareret hos AB Cykler.

De indsamlede og behandlede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.

Hvilke oplysninger indsamles og behandles?

Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse indsamles og behandles. I enkelte tilfælde kan
AB Cykler have behov for kendskab til en kundes personnummer og bankkontonummer i forbindelse med finansiering. Data omkring finansiering opbevares i aflåst skab, indtil de bortskaffes af AB Cykler.

Hvornår sker der databehandling?

Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af kunder vedrørende køb og reparation af cykler i butikken.

AB Cykler har ingen webshop.

Hvem deler vi oplysningerne med?

AB Cykler deler ikke Personfølsomme data med 3. person.

AB Cyklers web-del og daglig it-Support og sikkerhed varetages af

IT Stack
Albanigade 23A
DK-5000 Odense C

Bikematch ApS
Kochsgade 31D,2.
DK-5000 Odense C

Datasikkerhed

Ret til at få adgang til sine personoplysninger

De, der har oplysninger registreret hos AB Cykler, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om den pågældende.

Ret til at få rettet eller slettet sine personoplysninger

De, der har oplysninger registreret hos AB Cykler, kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data.

Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de pågældende data blive slettet hos AB Cykler

Klage og indsigelse

De, der har oplysninger registreret hos AB Cykler, har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger til

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

Der er samtidig adgang til at gøre indsigelse mod AB Cyklers behandling af personoplysninger. Indsigelse kan ske på info@abcykler.dk Er indsigelsen berettiget, vil AB Cykler indrette sin behandling af de pågældende data i overensstemmelse hermed.

Lavet af IT Stack ApS